مشاهده همه 8 نتیجه

اگر صورت شما بلندتر از پهنا باشد، حالت صورت بیضی دارید.
آرایش باید روی چشم و گونه ها سنگین تر باشد. با استفاده از برنزر زیر استخوان گونه، سعی کنید زاویه به گونه های خود اضافه کنید. چانه شما همچنان گرد است اما طول صورت کمی از عرض آن بیشتر است.
وقتی صورت بیضی دارید، پیشانی شما وسیع‌ترین قسمت صورت شما خواهد بود.
صورت بیضی اغلب به عنوان شکل ایده آل صورت در نظر گرفته می شود.
از عینکی است که بیش از حد صورت را پوشش می دهد مثل فریم های بسیار بزرگ بیضی و دایره ای دوری کنید.