مشاهده همه 5 نتیجه

فرم صورت گرد معمولن متقارن است. به این معنا که این فرم صورت در پهنا و درازا یکسان میباشد.
از نظر شکل، دایره ای و زمانی که یک خط خیالی برای تعیین طول صورت بکشیم تقریبن نسبت پهنا و درازای صورت یکسان خواهد بود.
اگر فرم صورت گردی دارید احتمالن افراد فکر می کنند شما جوان تر از سن واقعی خود هستید!
فرم صورت گرد باعث میشود تا، سایر ویژگی های صورت شما نیز گرد شود مانند: گونه‌ها، چشم‌ها و غیره.
فریم های پهن مثل فرم مربعی، مستطیلی و گربه ای را امتحان کنید و از فرم های گرد و بیضی دوری کنید.