مشاهده همه 6 نتیجه

در فرم صورت مربعی عرض پیشانی، استخوان گونه و فک شما یکسان خواهد بود اما فک شما زاویه ای تیز خواهد داشت.
صورت مربع، از نظر شکل شبیه به صورت گرد است، اما در قسمت فک پهن تر دیده میشود. در واقع زاویه آن از صورت گرد بیشتر است.
فریم گرد و بیضی و فرم های نازک را امتحان کنید و از فرم های مستطیلی و مربعی دوری کنید.