عینک طبی مدل پروانه ای همان‌طور که از نامش پیداست، فریمی شبیه به بال پروانه دارد.

البته توجه داشته باشید که عینک پروانه‌ای لزوما هم نباید شکل بال پروانه داشته باشد. همین که فریم عینک به شکل دو مثلث افقی به سمت داخل باشد، یعنی پروانه‌ای است.

به زبان ساده، وقتی لبه‌های بیرونی فریم عینک پهن است و بخش داخلی آن (پل عینک) باریک، یعنی عینک، مدل پروانه‌ای است.

عینک طبی مدل پروانه ای سایز بزرگ شکلی همانند ماسک روی صورت ایجاد می‌کند. به همین خاطر حالتی اغراق شده اما فانتزی به صورت فرد می‌بخشد.