مشاهده همه 4 نتیجه

به دلیل ماهیت خمیده، عینک های گرد در چهره هایی با ویژگی های تیز و زاویه دار به بهترین شکل ظاهر می شوند. شکل دایره ای فریم های گرد به تعادل هر زاویه تیز و خطوط فک برجسته کمک می کند و این سبک را برای شکل های مربع، مثلث و قلب ایده آل می کند.عینک گرد به چه صورت هایی میاد؟