اگر عینک‌های رنگی مدنظرتان است، بهتر است به سراغ فریم‌هایی از جنس zyl (زیلونیت یا استات سلولز) بروید. این فریم‌ها بسیار سبک هستند و در فرم‌ها و طراحی‌های متنوع ساخته و عرضه می‌شوند.

هنگام انتخاب نمونه‌های رنگی بهتر است فریم‌هایی را انتخاب کنید که در بخش داخلی خود رنگ روشن دارند. به این خاطر که رنگ فریم عینک در نگاه شما منعکس نمی‌شود و روی دیدتان تاثیری نمی‌گذارد.