مشاهده همه 3 نتیجه

چشم افراد در بسیاری موارد به نور شدید حساس می شود و عینک آنتی رفلکس باعث می شود بازتاب نور را به حداقل رسانده و عبور نور را تا درصد بسیار بالایی ممکن می سازد. آنتی رفلکس بر روی عدسی، باعث می شود تا تمامی نور تصاویر از عدسی عبور کرده و ما تصویر را با وضوح رنگ بالایی ببینیم.