بدون داشتنِ عینکِ شنا در زیرِ آب، در بهترین حالت، بیناییمان تار و اجسام کج‌ومعوج خواهند بود که البته می‌توان با استفاده از یک عینک شنای معمولی این مشکل را برطرف کرد. عینک‌های شنا، یا حداقل اکثرشان، مانند عینک‌های آفتابی عمل، و چشم‌ها را در برابر تابشِ شدید و اشعۀ خطرناک یو وی محافظت می‌کنند. به بیان ساده، اگر می‌خواهید هنگام شناکردن قادر به دیدن اطرافتان نیز باشید، داشتن عینک شنایی مناسب ضروری است!