ریمل حجم دهنده بل

تومان۲۱۰.۰۰۰

  • حجم دهنده و بلند کننده
  • عدم ایجاد حساسیت
  • عدم ایجاد چسبندگی
  • دانه ای کردن مژه ها