یکی از اصول و مفاهیم برندینگ معرفی برند های مختلف می باشد، تفکری که مردم در ذهن خود داشته باشد این است که «ثروت مال من است و به آن می رسم». اگر افراد به این تفکر ایمان داشته باشند برای به دست آوردن آن سعی خواهد کرد تا از فکر و شعار های جدید مصرف کند و به تسلط جدید دست یابد و راه ارتقا را در پیش بگیرد. کمپانی لاگوست در سال ۱۹۳۳ میلادی به واسطه ی رنه لاگوست و آندره ژیلر در کشور غرب آغاز به کار کرد. ژیلر مالک و مافوق یک شرکت بزرگ تاسیس شکل های کشباف در اروپا بود.