عینک کوهنوردی مناسب باید فریمی از جنس غیر فلز باشد و دارای محافظ های کناری در پیرامون قاب عینک باشد ؛ در این صورت از ورود گرد و غبار و برف در هنگام طوفان و ورود اشعه جلو گیری می کند .

یک کوهنورد خوب می داند ، که شاید ظاهر عینک کوه نوردی باب میل نباشد ولی فوق العاده کار آمد و مفید می باشد .

چون چشم در برابر اشعه های مضر آفتاب بسیار حساس است .

شبکه چشم بدون عینک و بدون این که ناراحتی و دردی احساس کنید می تواند بسوزد و ناراحتی درد آوری را ایجاد کند .

اشتباه بزرگ ما این است که فقط در آفتاب از عینک استفاده می کنیم و در هوای ابری عینک را تمسخر می کنیم .

بنابراین توصیه می شود در هوای ابری گول نخورید و چشم خود را بدون محافظ نگذارید .