مشاهده همه 2 نتیجه

افرادی که در روزهای افتابی و پر نور عینک افتابی استفاده نمی کنند در مواجه شدن با نور خورشید چشم های خود را با حالتی نیمه بسته جمع میکنند تا بتوانند از ورود شدت نور به چشمشان جلوگیری کنند این امر باعث می شود به مرور زمان پوست اطراف چشم پر از چروک های ریز و درشت شود